Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

synu
0844 10c6 390
Reposted bysunako sunako
synu
synu
9631 69b4 390
zaczyna się!
Reposted byrichardth richardth
synu
9484 0832 390
Reposted bydecanelle decanelle
synu
9402 8244 390
nowe życie
Reposted bydecanellesunako
synu
9386 de95 390
good vs evil
Reposted bydecanelle3u3asunako
synu
9343 a20a 390
Reposted bysunako sunako
synu
9322 baa1 390
ślesin - schody do nieba
Reposted bydecanellesunako
synu
9265 f959 390
happpy new year w sierpniu
Reposted bydecanelle decanelle

September 23 2014

synu
2586 8b92 390
Warszawa, Królikarnia
Reposted fromohhh ohhh viamalinowowa malinowowa
synu
3828 53cd
Reposted fromgreendaemon greendaemon
synu
9600 81c1 390
synu

gay

http://37.media.tumblr.com/tumblr_m60fvb3uf41rnkmbso1_250.gifhttp://31.media.tumblr.com/tumblr_m60fvb3uf41rnkmbso2_250.gifhttp://37.media.tumblr.com/tumblr_m60fvb3uf41rnkmbso3_250.gifhttp://38.media.tumblr.com/tumblr_m60fvb3uf41rnkmbso4_250.gif
Reposted fromgreendaemon greendaemon
synu
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSylvka Sylvka
synu
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz zawsze jest nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie rusza się ani jeden liść. Tam gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża.”
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viaSylvka Sylvka
synu
Play fullscreen
Sweetheart, what have you done to us?
Reposted fromSylvka Sylvka
0296 ba42 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaSylvka Sylvka

September 18 2014

synu
5159 85b7 390
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viarazzaroo razzaroo
synu
Got it from a friend. She's right, even if I really try to be positive. Now I'd like to send this to quite a few people, but instead I'm posting it here, because that's what this place is for.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl